video
Akademia sztuk pieknych w Gdańsku, katedra intermédií
2015

Jedz chleba, až pokiaľ ti zle nebude. Záznam časti performance.