Projekt txt.5.0 autorek Zuzany Bartošové a Andrey Uváčikové sestává ze série pěti slov tištěných 3D tiskem z vodou rozpustného materiálu, která jsou rozmístěna do veřejného prostoru Ostravy. Text byl odjakživa spojen s šířením informace a je základním komunikačním prostředkem. Médium tisku zase zprostředkovávalo texty, neboť právě jeho prostřednictvím se informace nejsnáze šířily. V “tekuté době” jak ji nazývá Zygmunt Bauman, se však tyto informace rozplývají, texty a obrazy se stávají fluidními, neuchopitelnými, tak jako sám život, který je zde, ale zároveň někde jinde. Slova, která autorky vybraly, se asociativně vztahují k prostředí, kde se nacházejí. Dohromady z nich však lze vyčíst i obecnější poselství o našich životech, ovšem jen na chvíli, dokud se neztratí v toku času (a vody).

Tomáš Knoflíček, kurátor