Štúdijné záznamy vychodzieho rozhrania pri vstupe a výstupe do/z virtuálnej reality.

kresba vo VR, fotografie, vizualizácia
2018/2019

vizualizácia pre Industrial gallery


vizualizácia pre Industrial gallery
vizualizácia pre Industrial gallery