Festival Prototyp, Brno, 2021

Zuzana Bartošová, Andrea Uváčiková

Instalace A kumulace reaguje na problémy spojené s velkým počtem obyvatel a volně tak navazuje na problematiku tohoto shromažďování. Instalace problémy s kumulacemi a tím spojeným shromažďováním neřeší, je pouhým konstatováním nebo zamyšlením se nad akumulací hmot v prostoru a tím spojenou akumulací tepla. Objekty vycházejí z úvah o prostoru a obydlích, která si stavíme, a jsou tak volným ztvárněním myšlenek o prostorových řešeních vycházejících z geometrizovaných hmot, které nás všudypřítomně obklopují. Součástí instalace je také zvuk, který je založen na stejném principu jako objekty: při zvýšené frekvenci pohybu lidí na ně reaguje.