grafika, kombinovaná technika
Galerie Duha, Prostějov
2017

V projekte digitálna hmota pracujem s tzv. image test targets – testovacími obrazmi pre fotoaparáty, kamery a projektory. Tieto obrazy majú slúžiť na nastavenie ostrosti, či iných parametrov aparátov, aby tieto prístroje následne mohli vytvárať čo najdokonalejšie technické obrazy. Fotografický prístroj je podľa Viléma Flussera akási čierna skrinka, vo vnútri ktorej sa premieňa realita na technický obraz. Mojím zámerom je naopak využiť tieto obrazy k vytvoreniu originálov pomocou nových kontextov, do ktorých ich staviam. S testovacími obrazmi väčšinou fotograf pracuje jednorázovo. Mojím cieľom je vytvoriť z týchto pomocných obrazov originály, legitimizovať ich a poskytnúť im tak novú funkciu. Častokrát tak robím pomocou remediácie.