Andrea Uváčiková, Zbyněk Janáček, video, 5,15´, Arché, Pavilion 0/3 – Giudecca Art District, Benátky

V kolaboratívnom projekte „Flusser! Flusser! Flusser!“ prepájame vybrané myšlienky známeho filozofa fotografie a médií Viléma Flussera (Za filosofii fotografie) s fragmentami našej spoločne vytvorenej grafiky – serigrafie. Texty Viléma Flussera nepovažujeme za predlohy a obrazy nevnímame ako ilustrácie textov. Pôvodný, „analógový“ základ grafického diela sa mení pod vplyvom manipulácie s jeho fragmentovanou digitálnou reprodukciou. Pomocou aplikácie Hyperspektiv a vďaka použitiu makro objektívov skúmame možnosti vplyvu človeka na automatickú manipuláciu obrazu (obrazové efekty). Výsledkom je fluidný tok obrazových a textových materiálov vzťahujúcich sa k problému originality a autenticity v dobe nadvlády unifikovaných obrazov generovaných, či ovplyvňovaných algoritmami.