video, serigrafia, digitálna fotografia
Galerie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2015

Vo videoinštalácii sa autorka zaoberá problematikou rozkladu a následnej montáže technického obrazu. Východiskovým bodom celého projektu je jeden technický obraz − fotografia krajiny. Tá je následne pretransformovaná do grafickej série v technike serigrafie. Jednotlivé grafické listy prezentujú fragmenty diela, akési základné stavebné elementy celej kompozície, ktoré sú však samostatne nečitateľné.
Autorka ukazuje rôzne možnosti manipulácie s technickým obrazom a zároveň spája tradičné výtvarné techniky s inovatívnymi technológiami.
Radka Nedomová, kurátorka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne