workshop a výstava Akčné polohy grafiky
Akadémia umení v Banskej Bystrici, Galéria FX, 2019

V projekte Faces najskôr fotograficky dokumentujem účastníkov projektu. Fotografie prenášam na zinkové matrice a následne v každej tvári razenou technikou vyznačím základné body, ktoré využíva biometria pri rozpoznávání tvárí. V zinkovej doske nechávam klince. Výsledkom projektu je kolektívny happening, pri ktorom si každý účastník projektu vytvorí vlastný portrét spájaním bodov na zinkovej matrici niťou. Zapálením nite vzniká kresba na papieri, originálny portrét účastníka.

„Workshop Akčné polohy grafiky vytvára priestor a vhodné podmienky absolventom a pedagógom vysokých umeleckých škôl na Slovensku a v Čechách na zdokonaleniea napredovanie v oblasti súčasného umenia s dôrazom na alternatívne grafické techniky, experimentálne tendencie a akčné polohy grafiky. Cieľom je realizovať alternatívne a experimentálne vizuálne diela v oblasti súčasnej voľnej grafiky. Výsledky z workshopu budú prezentované v galérii FX / Akadémie umení v Banskej Bystrici. Účastníci okrem média grafiky môžu pracovať so stratégiami site-specific artu, performancie, akčného umenia, body artu, konceptuálneho umenia a umenia nových médií.“

kurátori: Patrik Ševčík, Peter Valiska-Timečko
kurátorka výstavy: Alena Vrbanová