Digitálna fotografia, video, software Lines (Pavel Vlašánek)
Diplomky MMXV, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava
2015

V diplomovej práci Kódy sa zaoberám problematikou technických obrazov tak, ako ich definuje filozof Vilém Flusser. Moja oblasť záujmu sa sústreďuje na ontológiu týchto obrazov s odkazom na ich podstatu v kóde. Pomocou dekonštrukcie a manipulácie so základnými elementami – pixelmi, skúmam vlastnosti výsledného obrazu.
Výsledkom práce je live video, ktorý má podobne ako digitálna fotografia svoj pôvod v číslach, kódoch, ale navyše v sebe zahŕňa prácu s časom. V inštalácií hrá kľúčovú úlohu vnímateľ, ktorý sa zároveň spolupodieľa na tvorbe vizuálnej stránky inštalácie. Situácia aktívneho participanta mu poskytuje možnosť skúmať vplyv na výsledný obraz. Divák je snímaný kamerou a následne pomocou prekódovania tohto obrazu pomocou vyvinutej aplikácie Lines dochádza k zmene vizuálnej štruktúry obrazu.

(©Anastasia Vrublevska)