kombinovaná technika
galerie Monomach, Brno
galerie Podlaha, Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostrava
2015, 2017

Po opustení pôdy školy sa človek stáva samostatnou jednotkou, indivíduom, ktoré tvorí bez korekcií, bez podpory a často i bez odozvy, pokiaľ sa nedostatočne konfrontuje s vonkajším svetom. Táto konfrontácia bola pre mňa zozačiatku v novom prostredí obtiažna, preto vzniklo množstvo „šuflíkových vecí“, skíc, náčrtov a poznámok zostavených z vlastných textov alebo z citácií, ktoré boli na moju adresu vyslovené a nejakým spôsobom ma emocionálne zasiahli. Tieto materiály som sa pokúsila zostaviť do kontextov, pospájať, kombinovať, hľadať vzájomné súvislosti medzi nimi. Tento celok vnímam ako myšlienkovú mapu. V inštalácií poskytujem divákovi subjektívny náhľad do môjho vnútorného sveta, často surový, nedovysvetlený, či zmätený. Je možné prostredníctvom subjektívnej výpovede dospeť k objektívnej pravde? Existuje taká?

s Erikou Meszárosz (foto: Lukáš Kleberc)
Fakulta umění Ostravské univerzity
(foto: Tomáš Šmíd)
galerie Monomach, Brno