Galerie současného umění Prostějov, OC Zlatá brána, kurátor: Mira Macík, 2021