Súbor akcií a inštalácií
Park Camp, Trebišov
2017

Interaktívna knižnica, maľba, inštalácia
Karel Jaromír Erben, Kytice: Vrba, performance
Plot, interaktívna inštalácia
Martin Zlievsky: projekcia, Andrea Uváčiková: live music, hra na plot
Pod prúdom, grafika z vodnej hladiny, reakcia na odpadom znečistený potok