performance, Anna Hálová, Andrea Uváčiková
Bludný kámen, ulice Česká, Brno
2015

Našou snahou je narušiť stereotyp, schematickosť, s ktorou sme si zvykli pohybovť sa priestorom v meste. Konáme tak dvomi spôsobmi: prechádzaním sa po oboch stranách električkovej zastávky a kreslením kruhov okolo ľudí, ďalej čítaním poézie, ktorou sa neraz prekrikujeme, zatiaľ čo medzi nami jazdia električky. Vytvárame tak akúsi priepasť, napätie, ktoré prirodzene vzniká medzi nami a okolím. S okolím počas akcie nijak nekomunikujeme.