grafika / objekt / video / fotogram, Andrea Uváčiková, Zuzana Bartošová
galerie Off Format, Brno
2019

„Hlavním tématem výstavního projektu SHAPESHIFT Andrey Uváčikové a Zuzany Bartošové je pojednání o objektu, jeho reprezentaci a remediaci. Artefakty vytvořené přímo pro výstavu v galerii OFF/FORMAT na sebe navazují a ovlivňují se navzájem. Výchozí jsou tisky tvořené technikou suché jehly, serigrafické tisky a kresby objektů, ve kterých Andrea Uváčiková zkoumá možnosti zobrazení objektu v prostoru tak, aby byla potlačena jeho prostorovost. Tyto studie přebírá Zuzana Bartošová a na jejich opětovném převodu do trojrozměrné formy (ovšem již v posunuté, digitalizované formě) rekonstruuje tvary do podoby minimalistických objektů. Klade v nich důraz na viditelnost struktur, které vznikají přirozeně při 3D tisku. Nástroje determinují i velikost a barevnost jednotlivých segmentů, z kterých jsou objekty sestaveny. Ačkoliv autorka zadává stejná vstupní data, použitím až třech různých tiskáren se v jednotlivých segmentech objevují drobné odlišnosti. Dalším zastoupeným médiem jsou fotogramy a tisky, při jejichž „laboratorním objevování“ autorky využily již hotové objekty — buď jako matrice pro tisk nebo při osvitu na fotopapír. Opět se v těchto přístupech uplatňuje pokus o rekonstrukci objektu, ovšem za využití dvourozměrných médií. Vznik děl je tedy v rámci výstavního projektu zacyklený a v prostoru působí jednotným dojmem.“

Barbora Hájková, kurátorka výstavy