Festival DOM / Wild Fruit, Pistoriho palác, Bratislava, 2021

autorky: Andrea Uváčiková, Zuzana Bartošová
kurátorky: Martina Ivičic, Marianna Brinzová

procesuálna inštalácia, objekt, 3D tlač, zemina, rastliny, kovová konštrukcia, závlahový systém, 500 x 170 x 80 cm

V site specific inštalácii Neproduktivita je burina autorky pomocou procesu samozavlažovania nasadených rastlín poukazujú na neustálu potrebu produkcie v rámci utopistickej vízie nekonečného rastu, ktorá je ešte stále nosným pilierom našej spoločnosti. Neustále generovanie nových produktov (hyperproduktivita) alebo neustála aktivita človeka môže viesť k jeho vyčerpaniu a v širšom kontexte až k vyčerpaniu spoločnosti a planéty ako takej. Autorky sa dlhodobo zaujímajú o fenomén neproduktivity, teda stavu, keď sa vedome snažíme nič neprodukovať a nevytvárať odpad. Dostať sa do tohto stavu bez toho, aby sme trpeli výčitkami svedomia z toho, že nerobíme aspoň niečo, je čoraz ťažšie… Keď však pripustíme, že to, že sa o niečo vedome nesnažíme, automaticky neznamená lenivosť alebo mrhanie našim časom, môže sa z tejto aktivity/neaktivity, naopak, zrodiť niečo prospešné. Procesuálna inštalácia pozostáva z textu „produktivita je burina“, ktorý je tlačený na 3D tlačiarni špeciálnym, vo vode rozpustným a biologicky nezávadným filamentom. Písmená plnia úlohu kvetináčov, do ktorých sú sadené úžitkové a liečivé rastliny. Súčasťou environmentu je samozavlažovací systém, ktorý dodáva rastlinám potrebnú vlahu. Experimentálna povaha inštalácie je podčiarknutá faktom, že kvetináče, teda akési rámce, kde vegetácia rastie, postupne, pôsobením vody, strácajú svoju formu. Je otázne, ako si rastlinstvo poradí s postupným miznutím hraníc a či bude rásť aj naďalej slobodne, podobne ako „wild fruit“. Autorky svojím dielom tiež poukazujú na paralelu sadenia rastlín a sádzania písmen (čes. sázení), ktoré boli jednou z „meditatívnych“ činností počas uplynulého roka prestúpeného obdobiami karantén a „lockdownov“. Spoločnosť pod tlakom okolností zvoľnila tempo, stala sa menej produktívnou a viacero z nás to motivovalo k tráveniu času na záhrade, v prírode alebo pri tvorbe.