serigrafia
Dialog w sztuce (Janáček, Uváčiková), Galeria Laznia, Radom
Denotace znaků, Klub Atlantik, Ostrava
2017

Projekt predstavuje problematiku znakov, pomocou ktorých vnímame a interpretujeme objekty okolo seba. Vzťah reality (objekt) a jej reprezentácie (znak) je v dnešnej postdigitálnej ére často komplikovaný a znejasňovaný možnosťami multiplikácie a manipulácie obrazov ale tiež objektov. 

Galeria Laznia, Radom, (Uváčiková, Janáček)
Galeria Laznia, Radom, (Uváčiková, Janáček)